ซิซุโอกะ Shizuoka ญี่ปุ่น เมืองสงบ น่ารักท่ามกลางทิวทัศน์ที่สวยงาม