ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ กระจกสะท้อนภูเขาไฟฟูจิ ประเทศญี่ปุ่น