ทุ่งดอกกระเจียว ดินแดนแห่งธรรมชาติ ราชินีแห่งขุนเขา