วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น