กลุ่มบริษัท รสา ทาวเวอร์ จำกัด สัมนาวันที่ 27-28 พ.ค 2555