ทริปไหว้พระพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 24 - 27 พฤษภาคม 2556