19-20 สิงหาคม 2554 ทริปรักธรรมชาติที่หัวหิน - เทสโก้ โลตัส