26-27 สิงหาคม 2554 งานวัด ณ เขาใหญ่ - เทสโก้ โลตัส