8-11 กรกฎาคม 2554 มนต์เสน่ห์...ฮ่องกง มาเก๊า - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์