ทริปสัมนา นครนายก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 23-24 ม.ค. 2559