C72 ทัวร์จีน - ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน CA : ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังต้องห้าม-5-วัน-3-คืน