J01 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โยโกฮาม่า หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอาท์เล็ต 5 วัน 3 คืน : ทัวร์ญี่ปุ่น-โตเกียว-ฟูจิ-โยโกฮาม่า-5-วัน-3-คืน