ฺBUT02ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน(ทิมพู – พูนาคา – วังดี – พาโร) : ฺbut02ทัวร์ภูฏาน-5-วัน-4-คืนทิมพู-พูนาคา-วังดี-พาโร