แพ็คเกจทัวร์ตะรุเตา เกาะอาดัง ราวี หลีเป๊ะ หินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะไข่ (4 วัน 3 คืน) : แพ็คเกจทัวร์ตะรุเตาเกาะอาดังราวีหลีเป๚ะหินงามร่องน้ำจาบังเกาะไข่