C02 ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ภูผาอวตาน ฟ่งหวง กวางเจา 6 วัน 5คืน(นั่งรถไฟความเร็วสูง) : c02-ทัวร์จีน-กวางเจา-มรดกโลกจางเจียเจี้ย-6-วัน-5คืน