C04 ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อุรุมูฉี ตุนหวง จางเย่ หลับโจว 8 วัน 7 คืน : c04-ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม-อุรุมูฉี-ตุนหวง-จางเย่-หลับโจว-8-วัน-7-คืน