C22 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไห่หนิง หังโจว เหินเตี้ยน ตงหยัง อี้อู้ อู๋ซี ซูโจว 8 วัน 6 คืน : c22-ทัวร์จีน-เซี่ยงไฮ้-เจียซิง-อี้อู-ตงหยาง-เหิงเตี้ยน-หังโจว-อู๋ซี-ซูโจว-8-วัน-6-คืน