C24 ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ชมไร่สตรอเบอรี่ นั่งสามถ้อ "หูถง" 5 วัน 4 คืน (CA) : c24-ทัวร์จีน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-ชมไร่สตรอเบอรี่-นั่งสามถ้อ-หูถง-5-วัน-4-คืน-ca