C45 ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน สายการบิน NOK SCOOT : c45-ทัวร์จีน-เทียนสิน-ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-5-วัน-4-คืน-สายการบิน-nok-scoot