JN203 อยุธยามิ่งมหามงคล ไหว้พระ ๙ วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญ – ตลาดน้ำอโยธยา : jn203-อยุธยามิ่งมหามงคล-ไหว้พระ-๙-วัด-สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญ-ตลาดน้ำอโยธยา