JN210 ทัวร์เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย (4 วัน 3 คืน) : jn210-ทัวร์เขาสก-เขื่อนเชี่ยวหลาน-กุ้ยหลินเมืองไทย-4-วัน-3-คืน