JN211 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก หาดไร่เลย์ หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา สระมรกต น้ำตกร้อน (พักรีสอร์ท 4 วัน 3 คืน) : jn211-ทัวร์กระบี่-ทะเลแหวก-หาดไร่เลย์-หมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-สระมรกต-น้ำตกร้อน-พักรีสอร์ท-4-วัน-3-คืน