NMN11 มหัศจรรย์ 2จังหวัด : เชียงใหม่ –เชียงราย พิชิต 3 ดอยสวย: ภูชี้ฟ้า - ดอยอ่างขาง – ดอยตุง : nmn11-มหัศจรรย์-2จังหวัด-เชียงใหม่-เชียงราย-พิชิต-3-ดอยสวย-ภูชี้ฟ้า-ดอยอ่างขาง-ดอยตุง