NMN12 เมื่อสายลมหนาวมาเยือน / กิจกรรมอุ่นนี้เพื่อน้องพิชิต 3 ดอยสวย : nmn12-เมื่อสายลมหนาวมาเยือน-กิจกรรมอุ่นนี้เพื่อน้องพิชิต-3-ดอยสวย