ไหว้พระพุทธชินราชก่อนยลความงามที่ลานหินแตก - ภูหินร่องกล้า ฉบับที่ 1