PST-03 แพ็คเกจหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ร่องน้ำจาบัง หาดทรายขาว เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง อ่าวสอง กองหินขาว เกาะหินซ้อน อ่าวไม้ไผ่ เกาะดง เกาะรอกลอย เกาะผึ้ง เกาะอาดัง เกาะหลีเป๊ะ