search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี...ญี่ปุ่น
1205
14/09/2010

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
1.  ทัวร์ญี่ปุ่น SUGOI…!!! JAPAN PARADISE 6 วัน 5 คืน
2.  ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY NEWYEAR JAPAN 7 วัน 6 คืน
3.  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO VARIETY 5 วัน 4 คืน


 

 

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี...ญี่ปุ่น

 
 
         
 
 เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี....ญี่ปุ่น
         
          เทศกาลต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น มักอิงกับฤดูกาลในแต่ละช่วงของญี่ปุ่น เช่น เทศกาลหิมะในฤดูหนาว เทศการดอกซากุระในฤดุใบไม้ผลิ  เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง ช่วงระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ซึ่งเป็นเทศกาลที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้ชนิดต่าง ๆ ที่เริ่มเปลี่ยนสีสัน จากสีเขียวชอุ่ม เป็นสีเหลือง สีส้ม สีแดง สร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวน่าไปเยี่ยมเยือนยิ่งนัก
 
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
                                                                                      เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น

        เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้ส่วนใหญ่จะเริ่มเปลี่ยนสี จากสีเขียวเป็นสีเหลืองส้มหรือแดง ก่อนที่จะร่วงหล่นไปจนหมดต้น ทำให้ธรรมชาติในยามนั้นงดงามด้วยสีสดใสตระกาลตาน่าภิมย์ยิง ซึ่งน่าจะเรียกเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมากกว่าฤดูใบไม้ร่วง
 
 
         ตามปกติที่ญี่ปุ่น ใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีจากทางภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ของญี่ปุ่นราว ๆ ต้นเดือนตุลาคม จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในช่วงนี้อากศจะเริ่มเย็นขึ้นเรื่อย ๆ ฝนจะไม่มีแล้ว ซึ่งตรงกันข้ามกับดอกซากุระที่จะเริ่มบานจากท้องถิ่นทางภาคใต้ขึ้นสู่ภาคเหนือของญี่ปุ่น แต่ช่วงเวลาที่ดอกซากุระบานจะคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และอุณภูมิในปีนั้น ๆ

 
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
                      เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
                                             เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น

 

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
    เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น
 

          ในช่วงเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงหรือใบไม้เปลี่ยนสีนั้น เมืองอันดับหนึ่งที่น่าเที่ยวที่สุด คือ เกาะฮอกไกโด  เพราะเป็นที่ 
    แรกที่มีใบไม้เปลี่ยนสี ที่ “อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทจึซัน” ทิวทัศน์ที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีเขียวของใบไม้เรียว และสีเหลือง  
    แดง ไม้ใบกว้าง สลับสีกันอย่างงดงามดั่งภาพวาดของศิลปินเอก ใบไม้บนภูเขาคุโรดาเกะนั้นใช้เวลากว่า 1 เดือน ในการ
    เปลี่ยนสีของใบไม้เป็นสีแดงไล่จากยอดเขาลงมาสู่กระเช้าตรงเชิงเขา และจุดที่ใบไม้แดงที่สวยที่สุดอยู่ที่บริเวณปากทาง
    ขึ้นเขา เรียกว่า คินเซ็นได บริเวณนั้นยังมีแหล่งน้ำพุร้อนอยู่กว่า 10 แห่ง เช่น น้ำพุร้อนโชอุงเดียว - ออนเซ็น หลังจากที่
    ชมใบไม้แดงแล้ว ท่านยังสามารถแช่น้ำพุร้อนกลางแจ้งเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติที่งดงามของฮอกโกไดได้ด้วย (การเดินทาง
    โดยรถประจำทางจากสถานีรถไฟ JR คามิคาวะ ในเวลา  30  นาที ชมได้ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน – ปลายเดือนกันยายน )
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
         เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น
          “เมืองนิกโก้”  ในจังหวัดโทจิงิ ภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นในเขตคันโต เป็นที่ตั้งของศาลเจ้านิกโก้โทโชงุ  ซึ่งได้รับ
    การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่นี่มีจุดให้ชมใบไม้เปลี่ยนสีหลายแห่ง โดยในตัวเมืองจะมิต้นอิโจหรือแปะก้วย
    ขึ้นเรียงราย ที่มองดูเป็นสีเหลืองอร่ามทั่วทั้งบริเวณ นอกจากนี้ยังมีถนนขึ้นชื่อตรงทางขึ้นเขา ที่ชื่อว่า อิโระฮะซะกะ เป็นถนน
    ที่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้สวยงามที่สุดในภูมิภาคคันโต และสถานที่ที่อยากแนะนำให้เดินทางไปชม คือ น้ำตกริวชู ซึ่ง
    อยู่ใกล้กับทะเลสาบจูเซ็นจิโกะ “ริวชู” มีความหมายว่า หัวมังกร เนื่องจากด้านหน้าของแอ้งน้ำตกมีก้อนหินใหญ่ขวางทางอยู่
    ทำให้กระแสน้ำที่ไหลมาถึงจุดนั้น ถูกแยกออกเป็นสองทาง ลักษณะคล้ายหัวมังกร ตรงส่วนหัวของมังกรมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม
    อยู่ เมื่อใบไม้บริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง ก็จะทำให้มองเห็นเป็นหัวมังกรสีแดงด้วย (การเดินทางโดยรถประจำทาง จากสถานี
    รถไฟ JR นิกโก้ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ชมได้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนตุลาคม)

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
         เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น

          ส่วนในกรุงโตเกียวก็สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ เช่นเดียวกัน คือ ที่ ”สวนเมจิจินงูไกเอ็ง”  ที่นี่มีต้นอิโจหรือแป๊ะก๊วย
    เรียงรายอยู่เต็ม 2 ทางเดิน กว่า 140 ต้น ใบไม้สีเขียวค่อย ๆ  ต้นฮิโจ จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง และร่วงลงสู่พื้น
    จนพื้นกลายเป็นสีเหลืองดูสวยงาม น่ามองยิ่งนัก ในช่วงนี้จะมีการจัดงานเทศกาลชมใบอิโจขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
    มา เที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถชมใบไม้สีแดงที่สวนชินจูกุเรียวเอ็ง สวนสาธารณะโยโยหงิ และสวน
    สาธารณะฮิบิยะได้อีกด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่มีโอกาสเดินทางมาติดต่อธุรกิจที่ญี่ปุ่น แต่ไม่มีเวลาเดินทางไปนอกเมือง
    จะแวะเวียนไปชมใบไม้เปลี่ยนสีได้อย่างสะดวก (การเดินทาง ลงรถไฟที่สถานีรถไฟ JR ชินาโนะมาจิ หรือสถานีรถไฟใต้
    ดินไกเอ็งมาเอะ ชมได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน)
 
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
          เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น
         ในภูมิภาคจูบุ ทางตอนกลางของประเทศ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ได้เปรียบที่อื่นมากที่สุด
    เพราะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิคิวโต ซึ่งทัวร์จากประเทศไทยนิยมพานักท่องเที่ยวไปเยิ่ยมชมแล้ว ยังเป็นสถานที่ชม
    ใบไม้แดงที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งด้วย ภูเขาไฟฟูจิที่ยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว ตัดกับสีของใบไม้แดงนั้น
    เป็นภาพทิวทัศน์ที่แสดงออกถึงความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี ใบไม้แดงในแถบนี้เกือบทั้งหมดเป็นใบของโมมิหยิ (เมเปิ้ล)
    ในช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงเต็มที่จะมีการจัดงานเทศกาลชมใบโมมิหยิขึ้น ในค่ำคืนช่วงเวลาที่มีงาน จะประดับไฟจนถึง
    เวลาประมาณสี่ทุ่มื ทำให้บรรยากาศดูโรแมนติกราวกับอยู่ในฝัน ในละแวกใกล้เคียงยังมี สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ อยู่
    มากมายหลายแห่ง และใกล้กับแหล่งน้ำพุร้อนผูจิคาวาวุชิโกะ ยังมีโรงแรมแบบญี่ปุ่นที่มีบ่อน้ำพุร้อน ให้บริการอยู่มากมาย
    (การเดินทาง โดยรถยนต์ จากสถานีรถไฟด่วนสายฟูจิคิวโค คาวางุจิโกะ ใช้เวลา 20 นาที  ชมได้ตั้งแต่ต้นเดือน
    พฤศจิกายน – กลางเดือนพฤศจิกายน )


          ในเมืองหลวงเก่าเกียวโต ในภูมิถาคคันไซ ก็มีสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงอยู่หลายแห่งเช่นกัน แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ ใบให้แดงที่ อะระชิยะมะ ทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ จะต้องไม่พลาดที่จะถ่ายรูปกับสะพานโทเง็ทสึเคียว โดยมีภูเขาอะระชิยะมะ เป็นฉากหลัง นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวยังนิยมใช้บริการรถไฟโพร็อคโกะ เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่อะระชิยะมะอีกด้วย เนื่องจากในเกียวโต มีวัดและศาลเจ้าอยู่เป็นจำนวนมาก จึงสามารถชมความงามของใบไม้แดงในวัต่างๆ ได้ เช่น วัดกิงคาคุจิ ศาลเจ้าชิโมงาโมะ วัดนันเซ็นหยิ เป็นต้น (การเดินทาง เดินทางจากสภานีรถไฟ JR ซะงะอะระชิยะมะ ใช้เวลา 10 นาที  ชมได้ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤศจิกายน )
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
               เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น

          อีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ที่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้สวยงามมาก คือ ในภูมิภาคคิวชู ที่บริเวณ “น้ำพุร้อนอุนเซ็น” แถบนี้มีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อนแห่งแรกในญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี มีใบไม้กว่า 150 ชนิด ที่ใบเปลี่ยนสีสวยงาม หากมองไกล ๆ อาจ
คิดว่ากำลังชมดอกไม้หลากสีอยู่ก็เป็นได้ หากมองลงมาจากยอดภูเขาคุนิมิตะเกะ ภาพที่เห็นจะยิ่งสร้างความประทับ
ใจไม่รู้ลืม จึงมีทั้งโรงแรมแบบญี่ปุ่นและโรงแรมแบบสากล เปิดให้บริการอยู่มากมาย สามารถเลือกที่ถูกใจได้ นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ อีก เช่น ฮุสเทนบอส ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่จำลองบรรยากาศแบบยุโรป
ในยุคกลาง ที่จะแวะไปสัมผัสบรรยากาศได้ (การเดินทาง โดยรถประจำทางจากสถานีรถไฟ JR อิซะฮะยะ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ชมได้ตั้งแต่ ปลายเดือนตุลาคม – ต้นเดือนพฤศจิกายน)
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
               เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
                          เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น
เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี
                              เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น


 

ที่มา :    http://www.his-bkk.com/th/article/article_9.php

http://www.kooru.com/travel/travel-article-news.php?Art_ID=993

 
Up date 12 October 2010

เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี...ญี่ปุ่น
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :