search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
มัณฑะเลย์ - เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม
1278
15/11/2010

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
1.  ทัวร์พม่าย่างกุ้ง ทัวร์พม่าพุกาม ทัวร์พม่ามัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
2.  ทัวร์ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน 4 วัน 3 คืนมัณฑะเลย์

 
มัณฑะเลย์
                               มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
                             มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
                             มัณฑะเลย์
 
ข้อมูลทั่วไปของ มัณฑะเลย์

          เมืองมัณฑะเลย์ ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดง เมืองมัณฑะเลย์ ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔00 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)  เมืองมัณฑะเลย์ มีชื่อเป็นทางการว่า รัตนบุรณะ มัณฑะเลย์เป็นเมืองหลวงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก่อนอังกฤษจะเข้ามายึดครอง และย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ อยู่หางจากพุกามไปทางเหนือประมาณ ๑๒0 ไมล์ มัณฑะเลย์เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของประเทศพม่า เมืองมัณฑะเลย์ มีประชากรโดยประมาณ ๔00,000 คน มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ขึ้นชื่่อเรื่องพลองและหยกมันดะเลย์จีงเป็นเมืองที่คึกคักพอสมควร

 
มัณฑะเลย์
                                                     มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
                                                     มัณฑะเลย์
 

สถานที่น่าสนใจใน มัณฑะเลย์

        บริเวณใกล้ ๆ เมืองมัณฑะเลย์เคยมีสำคัญที่เป็นเมืองหลวงเก่ามาก่อน คือเมืองสะแคง เมืองอังวะ เมืองอมรบุระเมื่อผ่านกำแพงเมืองมัณฑะเลย์ เข้าไปจะเห็นว่ามีการสร้างเมืองมัณฑะเลย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ราวสองตารางไมล์ มีกำแพงล้อมทั้งสี่ด้านของเมืองมัณฑะเลย์ ก่อนถึงกำแพงมีคูรอบเมืองมัณฑะเลย์ กว้าง ๒๖ วา มัณฑะเลย์มีประตูเมืองด้านละสามแห่ง แต่ละแห่งก่ออืฐถือปูน ป้อมเมืองมัณฑะเลย์จะทำด้วยไม้ทาดินแดง เป็นทรงปราสาทเจ็ดชั้นมีมุขสองข้าง กำแพงเมืองมัณฑะเลย์แต่ละด้านมีหอรบเป็นระยะๆ แต่ละหอรบของมัณฑะเลย์จะมีหลังคาทรงปราสาททุกหอ ตัวปราสาทของเมืองมัณฑะเลย์นั้นจะทำจากไม้ แต่ปราสาทที่มัณฑะเลย์ถูกสัมพัธมิตรทิ้งระเบิดคราวสงครามโลกครั้งที่สองจนปราสาทในเมืองมัณฑะเลย์เสียหายหมด มีแต่รูปจำลองปราสาทพระราชวังของเมืองมัณฑะเลย์ที่ได้สร้างไว้ และบริเวณที่จำลองรูปปราสาทพระราชวังของเมืองมัณฑะเลย์ไว้มีปือใหญ่สมัยอุธยาวางอยู่สองกระบอก

 

       บริเวณพระราชวังเดิมมัณฑะเลย์ ยังมีวัดเก่าแก่คือ วัดชเวนานดอ สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นวัดของพระเจ้าธีบอ มีการแกะสลักลวดลายตั้งแต่ หน้าบรรณ หลังคาและบานประตู ไว้อย่างงดงาม  นอกจากนี้ เมืองมัณฑะเลย์ ยังมีวัดสำคัญๆอีก คือ วัดกุโสดอ เป็นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อไว้ประดิษฐานแผ่นศิลาจารึก และหนังสือพระไตรปิฏกที่ชำระแล้วรวมทั้งหมด ๗๒๙ แผ่น บรรจุอยู่ในมณฑปขนาดเล็ก  เรียงรายเป็นแถวเต็มตลอดวัด

 

       วัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์ก็ คือวัดยักไข่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระมหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญของชาวพม่า ชาวมอญ และชาวยักไข่ ต่างให้ความเคารพเป็นอย่างมาก มากว่าพันปี เดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองยักไข่ ในสมัยพระเจ้าปะดุงได้นำมาไว้ที่มัณฑะเลย์ และสร้างวัดที่มัณฑะเลย์ไว้เพื่อประดิษฐาน พระมหามุนี ด้วย

 

       ภายในวัดนี้ยังมี เทวรูปเป็นรูปพระอิศวร สิงข์และเก้ง ซึ่งของต่างๆเหล่านี้เป็นของไทย ที่พม่าได้นำกลับด้วยมาหลังจากไปตีอยุธยา ซึ่งมีตำนานกล่าวว่า ในรัชสมัยพระบรมราชาธิราช(สามพระยา) ได้ไปตี นครธม ใน พ.ศ.๑๙๖๖ และได้ข่น รูปเหล่านี้มา อยู่อยุธยาได้ ๑๔๖ ปี พระเจ้าบุเรงนองไปตีอยุธยา ก็นำพระพุทธรูป ไปไว้ที่เมืองหงสาวดี ต่อมา รัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวร ได้ทรงยกทัพไปตี หงสาวดี แต่พระเจ้าหงสาวดี ได้หนีขึ้นไปอยู่เมืองตองอู แล้วเมืองยักไข่ได้เผ่าหงสาวดี แล้วนำรูปเหล่านี้ไปไว้ที่ยักไข่ ต่อมาพระเจ้าปะดุงตียักไข่ได้ก็นำรูปเหล่านี้มาไว้ที่มัณฑะเลย์


         วัดสำคัญต่อไปของมัณฑะเลย์ คือ วัดกวงมูดอ ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงประหลาด เป็นรูปทรงกลมปลายมน ๆ ฉาบทาด้วยสีขาวล้วน ดูไกล ๆ จะเหมือนอาคารยุคอวกาศ มากกว่าจะเป็นเจดีย์กลางทุ่งนา ตำนานชาวบ้านกล่าวว่า สร้างจำลองรูปพระถันของราชินีในอดีต
 
         ที่เมืองมัณฑะเลย์ มีหัตกรรมหลายอย่าง เช่น ทอไหม, แกะสลักงาช้าง, สลักหินอ่อนเป็นพระพุทธรูป เมืองมัณฑะเลย์ จะมีตลาดกลางแจ้งตอนค่ำ จะขายของจิปาถะ จำพวก เสื้อผ้า โสร่ง ย่าม ยา จาน ชาม หนังสือต่าง ๆโปสเตอร์ดาราหรือรูปพระพุทธเจ้า เป็นต้น  ในเมืองมัณฑะเลย์ ยังมีบริการข่นส่ง ด้วยรถม้า ซึ่งเป็นการประหยัดพลังได้ดีอีกด้วย
 
มัณฑะเลย์
                                                          มัณฑะเลย์
 
มัณฑะเลย์
                                                          มัณฑะเลย์
 
มัณฑะเลย์
                                                          มัณฑะเลย์
 
มัณฑะเลย์
                                                          มัณฑะเลย์
 
มัณฑะเลย์
                                                          มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์
                                                          มัณฑะเลย์
 
แหล่งที่มา 
www.wichai.net
 
 
 
 


สวยดีค่ะ  อยากไปเที่ยวอยู่เหมือนกัน
 
6 ธันวาคม 2553 12:23 น. ตอบโดย : jim
Gclub Casino Online คาสิโนออนไลน์ ที่มีมาตรฐานสากลและให้บริการสมาชิกทุกท่านดุจเครือญาติ เปิดให้บริการสมาชิกตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์ เราสามารถให้บริการท่าน ด้านการเดิมพันการพนัน สำหรับสมาชิกที่ต้องการความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ ไปกับเกมการพนันอาทิเช่น Gclub Casino, Royall 1688 Casino, Ginting Crown, Holiday Palace Casino, Reddragon Casino, ซึ่งเพิ่มช่องทางในการให้บริการกับลูกค้าของเรา ด้วยบริการสอบถามข้อมูล สอบถามปัญหาในการเล่น เป็นต้น พร้อมทั้งโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ ทุกท่าน หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Casinobet99 Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง 
ติดต่อเรา ตลอด 24 ชั่วโมง
AIS: 084-417-7063
DTAC : 080-559-7275
http://www.casinobet99.com
 
4 มีนาคม 2554 16:04 น. ตอบโดย : Casinobet99
Gclubpanon  ศูนย์รวมคาสิโนดังของ Asia มากมายที่มีให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเราไม่ว่าจะเป็นคาสิโนยอดนิยม และคาสิโนใหม่ ๆท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศจริง ภายในคาสิโนจริงทุกเกมส์ทางเรามีพนักงาน Call Center ไว้คอยบริการท่านด้วยความเป็นกับเองประทับ ในตลอด 24 ชม.
HOTLINE CALL CENTER   :  080-5597275 , 
081-3603042 , 082-1370648 , 081-1224019
www.Gclubpanon.com
 
22 เมษายน 2554 17:20 น. ตอบโดย : gclubpanon
มัณฑะเลย์ - เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรม
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :