search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
บาหลี......สวรรค์บนดิน
725
27/05/2009

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

บาหลี.........สวรรค์บนดิน

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

บาหลี

" เกาะบาหลี ได้รับการขนานนามว่า “อัญมณีแห่งมหาสมุทรอินเดีย” อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวา บาหลีเป็นเกาะเล็กๆ ที่มีความยาวจากหัวเกาะถึงท้ายเกาะประมาณ 150 กโลเมตรอยู่ติดกับเกาะชวา มีประชากรประมาณ 3 ล้านคน บาหลีได้ฉายาว่า เกาะมรกต เพราะมีต้นไม้เขียวขจีไปทั้งเกาะ เนื่องจากได้รับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไว้ดีเยี่ยม มีกฏหมายไม่ให้ปลูกสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ โดยอาคารที่สร้างจะสูงกว่า 15 เมตรไม่ได้ บาหลีเป็นตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการดูแลรักษาเอาไว้ให้คงอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เป็นเสน่ห์ของบาหลี ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากไปชมกัน
ความหลากหลายและมนต์เสน่ห์ของเกาะบาหลี ถูกขนานนามมากมายว่าเป็น เกาะแห่งพระเจ้าบ้าง เป็นจุดรุ่งอรุณของโลกบ้าง ทั้งหมดนี้ เกิดจากความประทับใจของผู้ที่เคยไปเยือนโอรสชื่    ประวัติของเกาะบาหลีมีอยู่ว่า เจ้าหญิงมเหนทราดัตตา (Princess Mahendratta) แห่งชวาตะวันออก ทรงอภิเษกสมรสกับกษัตริย์บาหลี พระนามว่า พระเจ้าอุดายัน (King Udayana) ทั้งสองมีอ เจ้าชายเอร์ลังกา (Erlangga) ซึ่งต่อมาได้ปกครองเกาะชวา เจ้าชายส่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ไปปกครองเกาะบาหลี ครั้นถึงปี ค.ศ. 1343 ชวาตะวันออกต้องอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ราชวงศ์มัชปาหิต ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู ชาวอินโดนีเซียยุคนั้น จึงหันมาบูชาเทพเจ้าตามหลักศาสนาฮินดู ในศตวรรษที่ 15 พ่อค้าชาวอินเดียนำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ ศาสนาอิสลามเติบโตขึ้น จนชาวอินโดนีเซียที่เป็นมุสลิม มีจำนวนมากขึ้น ชาวเกาะชวาที่นับถือศาสนาฮินดู จึงหนีไปอยู่ที่เกาะบาหลี เมื่อโปรตุเกสกับดัตช์เข้ามารุกรานอินโดนีเซีย นักล่าอาณานิคมทั้งสองประเทศ ไม่สนใจและไม่รู้จักบาหลี ทั้งๆ ที่ชาวดัตช์ ขนทาสที่เอามาทำไร่ชาและกาแฟ มาขึ้นบกที่หาดคูต้าของเกาะบาหลี ในศตวรรษที่ 18 ดัตช์กลัวว่าอังกฤษจะเข้ามายึดครองหมู่เกาะแถวนี้ จึงส่งกองทหารออกสำรวจและยึดหัวเมืองตามเกาะต่างๆ เป็นเมืองขึ้นของดัตช์ กองเรือดัตช์กับทหาร 7000 นาย ยกกำลังมาที่เกาะบาหลี ชาวเกาะต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยอาวุธที่ล้าสมัย ในการรบครั้งนั้นทหารดัตช์ สังหารชาวบาหลีตายไปหลายหมื่นคน กษัตริย์บาหลีในเวลานั้นชื่อ พระเจ้าการังกาเสม (Raja Karanggasem) แม้จะสู้ไม่ได้ พระองค์ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ เมื่อจวนตัวเข้าที่คับขัน พระองค์กับสมาชิกภายในพระราชวงศ์ทั้งหมดก็ตัดสินใจทำพิธีปูปูตัน (Puputan) คือสู้จนตัวตาย ด้วยการพร้อมใจกันฆ่าตัวตามหมู่ ไม่ยอมถูกจับเป็นเชลยของชาวดัตช์ ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย จารึกการฆ่าตัวตายหมู่ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ. 1906 เกิดการจลาจลขึ้นที่เมืองกลุงกุง ดัตช์ส่งกำลังทหารเข้าล้อมปราบผู้ก่อการจลาจลอย่างโหดร้าย จนกลายเป็นสงครามย่อยๆ ระหว่างดัตช์กับชาวบาหลี เมื่อชาวเกาะพ่ายแพ้ เจ้าผู้ครองนครกลุงกุงทรงนำพระราชวงศ์และข้าราชบริพารที่จงรักภักดี พร้อมด้วยชาวเกาะบาหลีจำนวนหนึ่ง ทุกคนแต่งกายด้วยชุดขาวล้วน พร้อมใจกันทำพิธีปูปูตัน โดยกษัตริย์มอบกริชประจำพระองค์ให้นักบวชของราชสำนักใช้กริชนั้นแทงพระองค์เป็นคนแรก จากนั้นพวกที่เหลือก็ทำการสังหารกันเอง เป็นการฆ่าตัวตายตามพิธีปูปูตัน คาดว่าในครั้งนั้น มีคนตายไปเกือบ 2000 คน หลังจากนั้นได้ไม่นานดัตช์จึงมีอำนาจเหนือเกาะบาหลีโดยเด็ดขาด

ธงประจำชาติ
ธงชาติประจำประเทศอินโดนิเชีย

ตราประจำประเทศ

ตราสัญลักษณ์ประจำประเทศอินโดนิเชีย

 

แผนที่บาหลี

 

ที่ตั้ง อินโดนีเซียมีพื้นที่ 5,085,606 ตารางกิโลเมตร เป็นแผ่นดิน 1,919,443 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ

- หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วยเกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี
- หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์
- หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกีนี
- อีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิวกินี
- อินโดนีเซียตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สำคัญต่างๆ เช่นช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก

ภูมิอากาศ - อินโดนีเซียมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)

ประชากร - ประมาณ 231,328,092 (2546) ประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา

ศาสนา - ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก
ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ

ภาษา ภาษาประจำชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia

ธนบัตรรูเปียห์ธนบัตรรูเปียห์ เหรียญรูเปียห์

สกุลเงินรูเปียห์ (Rupiah) อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 9,500-11,500 รูเปียห์


ถ้าเทียบเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ประมาณ1,000รูเปียห์ต่อ3บาท

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบาหลี

ปูราอุลูวาตู

 

เดนปาร์ซาร์1   เดนปาร์ซาร์2
                                                                                                   เดนปาร์ซาร์ - บาหลี
 
เดนปาซาร์ (Denpasar) บริเวณนี้มีประวัติศาสตร์มาช้านานตั้งแต่สมัยยุคทองของบาหลีที่มีกราเดินเรือค้าขายกับชาติตะวันตก ทำให้บริเวณทางภาคใต้นี้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อปี ค.ศ. 1958 เมืองเดนปาซาร์จึงได้กลายเป็นเมืองหลวงของเกาะมาจนทุกวันนี้ เดนปาซาร์เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย มีทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสาน
 พิพิธภัณฑ์บาหลีพิพิธภัณฑ์บาหลี2
                                                                           พิพิธภัณฑ์บาหลี - บาหลี

พิพิธภัณฑ์บาหลี (Bali Museum) อยู่ไม่ห่างจากปูปูตันสแควร์เท่าไร เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเกาะบาหลีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-พฤหัสบดี เวลา 8.00-14.00 น. วันศุกร์ 8.00-11.00 น. วันเสาร์ 8.00-12.30 น. ค่าเช้าชมสำหรับผู้ใหญ่คนละ 750 รูเปียห์

 

                                              ซานูร์   ซานูร์ - บาหลี

ซานูร์ (Sanur) ซานูร์ เป็นเขตที่มีหาดทรายยาวที่เรียงรายไปด้วยต้นมะพร้าวและโรงแรมระดับหรู ทำให้มีชื่อเสียงในฐานะรีสอร์ตชายหาดแห่งแรกของบาหลี สิ่งที่ดึงดูดใจของซานูร์คือความสงบร่มรื่นและเป็นรีสอร์ตที่เหมาะสำหรับครอบครัว หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความงามของชายหาดและวิถีชีวิตของชาวบาหลี ชายหาดแห่งนี้ค่อนข้างสงบกว่าที่กูต้า

น้ำตกกิตกิตน้ำตกกิตกิต - บาหลี

น้ำตกกิตกิต (Gitgit waterfall) น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศบาหลี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและเงียบสงบมากเพราะชาวบาหลีชื่อว่าหากหนุ่มสาวคู่รักมาเที่ยวที่นี่ด้วยกันจะทำให้ต้องเลิกรากันไป จึงไม่มีหนุ่มสาวควงคู่กันมาเที่ยว

ปุราอูลูวาตูปุราอูลูวาตู - บาหลี

ปุราอูลูวาตู (Pura Uluwatu) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนผาเหนือฝั่งทะเล ไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่นักเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามมากโดยเฉพาะในยามอาทิตย์อัสดง

บุโรพุทโธปุโรพุทโธ - บาหลี

บุโรพุทโธ เชื่อกันว่าแผนผังของบุโรพุทโธคงหมายถึง “จักรวาล” และอำนาจของ “พระอาทิพุทธเจ้า” ได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงสร้างโลกในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ซึ่งแสดงโดยสถูปที่บนยอดสุดก็ได้แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล ซึ่งจักรวาลนี้แบ่งออกเป็น ๓ ตอน คือชั้นบนสุดได้แก่ “อรุปธาตุ” ชั้นรองลงมาคือ “รูปธาตุ” และชั้นต่ำสุดคือ “กามธาตุ”
พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่อยู่บนยอดสูงสุดของ “บุโรพุทโธ” ก็คือสัญลักษณ์แทนองค์ “พระอาทิพุทธเจ้า” ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าสูงสุด ในคติความเชื่อพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง

ปุราทานาห์ลอตปุราทานาห์ลอต

                                                                                                                                                                                                                    ปุราทานาห์ลอต - บาหลี
 
ปุราทานาห์ลอต (Pura Tanah Lot) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี เรียกได้ว่ายื่นลงไปในทะเลเลยทีเดียว สร้างโดยนักบวชฮินดู ชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ลักษณะการสร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยุ่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม และด้านนอกก็เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกัน
 
-เดินทางไปยังประเทศอินโดนิเซีย
หนังสือเดินทางไทยต้องอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซีย อาจปฏิเสธการเข้าเมือง และห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด อาวุธปืน หนังสือโป๊ เข้าประเทศ เพราะกฎหมายอินโดนีเซียกำหนดโทษหนัก โดยเฉพาะการครอบครองยาเสพติด มีโทษถึงประหารชีวิต

การขอ Visa

 
สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ถ้าเดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซียไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อผ่านเข้าประเทศ แต่ถ้าพำนักอยู่เกินกำหนด 30 วันจะโดนอัตราค่าปรับวันละ 25 ดอลลาร์สหรัฐ
 
พาสปอร์ตไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม บรูไน มาเก๊า เปรู ชิลี โมร็อคโค อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน (ท่องเที่ยวเท่านั้น) โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องวีซ่าในการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน สามารถอยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้30 วัน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง มาเก๊า บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ชิลี เปรู โมร็อคโค แต่หนังสือเดินทางต้อง
มีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 
เอกสารการยื่นวีซ่า
  • หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • แบบฟอร์ม + รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป          
  • ตั๋วเครื่องบินตัวจริง (ตั๋วจะได้คืนวันรับเล่ม)
  • หนังสือเชิญ (ธุรกิจ) 
 


- ดอกไม้ประจำชาติอินโดนิเซียดอกดาหลา
ดอกไม้ประจำประเทศอินโดนีเซียคือดอกดาหลา                                           ดอกดาหลา
 
 
     Link ที่เกี่ยวข้องกับทัวร์บาหลี
 
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน - NM-BL02
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ โจวจวง ซูโจว NM-C08
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์ลาว มนต์เสน่ห์ลาวเหนือ 6 วัน 5 คืน NM-LN02
 

บุโรพุทโธ มันอยู่ในเกาะชวานะครับ ไม่ใช่บาหลี
 
21 ตุลาคม 2555 13:41 น. ตอบโดย : ฟิแดฟกหด
บุโรพุทโธ มันอยู่ในเกาะชวานะครับ ไม่ใช่บาหลี
 
21 ตุลาคม 2555 13:43 น. ตอบโดย : ฟิแดฟกหด
ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย  คือดอกกล้วยไม้ราตรี หรือ Moon Orchid
นะคะ
 
30 ตุลาคม 2555 17:19 น. ตอบโดย : ไปมาแล้ว
บาหลี......สวรรค์บนดิน
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :