search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
เที่ยว......ชะอำ
732
28/05/2009

 

 โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

ชายหาด.......ชะอำ
ชะอำ1 ชะอำ2  
          

ชะอำ3

         ความเป็นมาของชื่อ “ชะอำ”   มีผู้กล่าวว่า  ชื่อนี้กร่อนมาจากคำว่า  “ชะอาน” (หนองชะล้างอานม้า)  ตามประวัติเล่าลือต่อกันมาว่า  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดให้พระเอกาทศรถเป็นแม่ทัพยกทัพไปปราบเมืองทวายและเมืองตะนาวศรี (ประเทศสหภาพพม่า) ตอนเสด็จกลับได้ยกทัพกลับมาทางด่านสิงขร (อยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และได้ประทับแรมที่ชะอำ ซึ่งมีหนองน้ำจืดที่กว้างใหญ่ จึงได้โปรดให้ไพร่พลแวะพักดื่มน้ำ  อาบน้ำและชะล้างอานม้า ราษฎรจึงพากันเรียกบริเวณนั้นว่า  “หนองชะล้างอานม้า”  สืบต่อกันมา  นานเข้าก็เรียกกันให้สั้นลงว่า  “ชะอาน”  และในที่สุดก็กลายเป็น “ชะอำ” ในปัจจุบันนี

สภาพทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้งปัจจุบัน :    อำเภอชะอำ   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี       ระยะทางประมาณ40 กิโลเมตร  มีอาณาเขตต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                              ติดต่อกับ                อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้                                  ติดต่อกับ                อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก                         ติดต่อกับ                อ่าวไทย
ทิศตะวันตก                           ติดต่อกับ                อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี
 
 ขนาด :    มีพื้นที่ทั้งหมด  660.66  ตารางกิโลเมตร  หรือ  412,888.75  ไร่
 จำนวนประชากร:   อำเภอชะอำ  มีประชากรทั้งสิ้น  64,523  คน  โดยแยกเป็นชาย    31,789  คน  และเป็นหญิง  32,734  คน  มีประชากรแฝงที่เข้ามาประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอชะอำ ประมาณ 4,500  คน (สำรวจเมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2543  ที่มาข้อมูล : สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี)
แผนที่ของชะอำ

แผนที่ชะอำ

 
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในชะอำ
ชายหาดชะอำ

        ชายหาดชะอำ ดินแดนแห่งหาดทราย สายลม เกลียวคลื่น และแสงแดดที่ทอดยาวกว่า 24 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดที่ยาวกว่า 4 ก.ม. จึงเป็นชายหาดที่เหมาะสำหรับกีฬาทางน้ำ กิจกรรมกลางแจ้งในวันพักผ่อนแบบสบาย ๆ ของครอบครัวและผองเพื่อน
ชะอำ4หาดชะอำ

การเดินทาง : จากสี่แยกไฟแดงชะอำ เลียบไปตามถนนนราธิป โดยมุ่งสู่ทิศตะวันออกไปประมาณ 1 กม.
 
สะพานปลา

        อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของชะอำ ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลที่สด ถูกใจ ราคาย่อมเยาได้จากชาวบ้านที่ทำประมงชายฝั่ง และเป็นท่าเทียบเรือกุ้ง หอย ปู ปลาประกอบกับยังได้ชมวิถีของ ชาวประมง นอกจากนี้บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งรวมของร้านอาหารทะเลมากมายอีกด้วย

สะพานปลา
สะพานปลา
การเดินทาง : จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มุ่งสู่ทิศเหนือไปประมาณ 2 กม.                
   

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง)  

          เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุดสูง 95 เมตร แต่เดิมชาวบ้านเรียกภูเขานี้ว่า "เขาสมน" พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4ทรงพอพระราชหฤทัยที่จะสร้างพระราชวังสำหรับเสด็จแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้ จึงโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์(ช่วงบุนนาค)ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระสมุหกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้าง จนสำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2403 ทรงพระราชทานนามว่า พระนครคีรีแต่ชาวเมืองเพชรเรียกกันติดปากว่า "เขาวัง" สืบมาจนบัดนี้ พระนครคีรีมีพระที่นั่ง พระตำหนัก วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนิโอคลาสสิคผสมสถาปัตยกรรมจีน

เขาวังเขาวัง

    พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน   
           
      พระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2466 สำหรับการเสด็จแปรพระราชฐานในฤดูร้อนลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรม เป็นหมู่อาครพระที่นั่งสร้างด้วยไม้สักทองชั้นเดียวใต้ถุนสูงเชื่อมต่อกันด้วยระเบียงไม้ ทางเดินมีหลังคาทรงปั้นหยาคลุมตลอด ลักษณะเด่นคือเป็นหมู่อาคารพระที่นั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ คือ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระที่นั่งพิศาลสาคร พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์

พระราชนิเวศน์มฤคทายวันพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

การเดินทาง : จากสี่แยกไฟแดงชะอำ มุ่งสู่ทิศใต้ไปตามถนนเพชรเกษมประมาณ 3 กม

  วนอุทยานเขานางพันธุรัต

             โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์สถานที่อันเกี่ยวข้องกับตำนานเรื่อง “สังข์ทอง” เขานางพันธุรัตมีลักษณะคล้ายผู้หญิงนอน ซึ่งตามตำนานนั้นกล่าวว่าเป็นร่างของนางพันธุรัตที่กลายเป็นภูเขา ภายในวนอุทยานประกอบด้วย บ่อชุบตัวพระสังข์ หุบวังเรือ ถ้ำมะยม ถ้ำแจง เมรุนางพันธุรัต กระจกนางพันธุรัต คอกช้าง เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่รักธรรมชาติและความท้าทายด้วยการปีนเขา และสามารถเห็นภาพมุมสูงของชะอำและบริเวณใกล้เคียง

วนอุทยานเขานางพันธุรัต
 การเดินทาง : ทางเข้าอยู่ติดถนนเพชรเกษม สังเกตได้จากศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่หรือทางโค้งเข้า-ออกชะอำ

  วนอุทยานชะอำ

                   สถานที่พักผ่อนซึ่งอยู่ติดกับถนนเพชรเกษม (ชะอำ-หัวหิน) เหมาะสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไป-มาได้แวะพักรถพักคนเป็นสถานที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าสวยงาม ลานออกกำลังกายและร้านอาหารสวัสดิการ รวมทั้งยังมีบริการห้องพักและลานกลางเต็นท์เพื่ออำนวยความสะดวกทุกท่านที่มาเที่ยวชมธรรมชาติแห่งนี้ด้วย

 อุทยานสิรินธร

ถ้ำเขาวัดชะอำคีรี

                วัดคู่ชุมชนชะอำมาแต่ดั้งเดิมและบริเวณวัดมีความร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม ถ้ำเขาวัดชะอำคีรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอยู่บนเขาวัดชะอำคีรี ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปปรางค์ต่าง ๆ ซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่านสามารถเที่ยวชมและสักการะได้ทุกวัน

ถ้ำเขาวัดชะอำคีรีเขาวัดชะอำคีรี

การเดินทาง : ตั้งอยู่ในชุมชนชะอำ จากสี่แยกไฟแดงชะอำ เลียบไปตามถนนเพชรเกษมสู่ทิศตะวันตก
                      ประมาณ 2 ก.ม.  เลี้ยวซ้ายเมื่อท่านพบป้ายและซุ้มทางเข้าถ้ำเขาวัดชะอำคีรี

พระปิดทวาร วัดเนรัญชราราม

       พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่งดงามและมีอยู่เพียงไม่กี่องค์ในโลก สร้างขึ้นตามหลักพุทธปรัชญาเพื่อชี้ให้เห็นถึงการตัดกิเลสด้วยวิธีการปิดช่องทางเข้าของกิเลสทั้งหลาย

วัดเนรัญชรารามวัดเนรัญชราราม
การเดินทาง :  ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชะอำโดยเลียบไปตามถนนร่วมจิตต์มุ่งสู่ทิศเหนือไปประมาณ 1 กม.      
 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

                 อุทยานทางทะเลซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภายในอุทยานมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นสะพานไม้ทอดลัดเลาะไปตามป่าชายเลน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการปลูกป่าในอุทยานซึ่งถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งของชะอำ

วนอุทยานชะอำอุทยานนานาชติสิรินธร
 
การเดินทาง : จากสี่แยกไฟแดงชะอำ มุ่งสู่ทิศใต้ประมาณ 9 กม. (ถนนเพชรเกษม) เลี้ยวซ้ายเพื่อผ่านประตูทางเข้าค่ายพระรามหก โดยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรอยู่ถัดเข้าไปจากประตูทางเข้าค่ายพระรามหก

ชะอำ5ชะอำ

อยากไปเที่ยวชะอำ ไปเส้นทางไหนดี? 


ทางรถยนต์
           ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุด คือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี เป็นระยะทาง 166 กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1543
ทางรถไฟ 
           จากกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟไปเพชรบุรีและอำเภอชะอำทุกวัน รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง โทร 1690 หรือ 022204334 และยังมีรถไฟออกจากสถานีรถไฟธนบุรี (บางกอกน้อย) ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 024113102
รถโดยสารประจำทาง
            มีทั้งรถประจำทางปรับอากาศ และรถธรรมดาออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 024351199,02434 7192, 024355605 หรือรถโดยสารของบริษัทเอกชน ติดต่อที่เพชรบุรีทัวร์ โทร 024357408
            นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารรถประจำทางสายใต้หลายสาย ที่วิ่งผ่านเพชรบุรี เช่น สายกรุงเทพฯ-ชุมพร สายกรุงเทพฯ-หัวหิน-ปราณบุรี เป็นต้น จากกรุงเทพฯ ยังสามารถเดินทางไปยังอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรีได้ คือ กรุงเทพฯ-ชะอำ, กรุงเทพฯ-ท่ายาง, กรุงเทพฯ-บ้านแหลม อีกด้วย

 Link ข้อมูลทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
 bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeเกาะช้าง-ดำน้ำ-เดินป่า-เที่ยวน้ำตกคลองพลุ
bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์ตะรุเตา ทัวร์หลีเป๊ะ เกาะไข่ เกาะอาดัง ดำน้ำ

bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeทัวร์ทะเลตรัง - ทะเลตรัง - เกาะรอก - เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต ฯลฯ รถโค้ช

ชะอำสวยจัง อยากไป
 
28 กรกฎาคม 2552 19:29 น. ตอบโดย : -
ดีค่ะมีแนนะนำซะครบเลยขอบคุณมากๆ
 
25 กรกฎาคม 2553 13:52 น. ตอบโดย : นักเดินทาง
สวยมาก  บรรยากาศดีทีเดียว
 
17 สิงหาคม 2553 14:43 น. ตอบโดย : พัชรี
กระต่าย ม.3/2    สวยมากอากาศดี  เพราะเคยไปมาเเล้วค่ะอขเเนะนำให้ไปดว้ยตัว เอง
 
17 สิงหาคม 2553 14:49 น. ตอบโดย : กระต่าย
กระต่าย ม.3/2    สวยมากอากาศดี  เพราะเคยไปมาเเล้วค่ะอขเเนะนำให้ไปดว้ยตัว เอง
 
17 สิงหาคม 2553 14:50 น. ตอบโดย : กระต่าย
กระต่าย ม.3/2    สวยมากอากาศดี  เพราะเคยไปมาเเล้วค่ะอขเเนะนำให้ไปดว้ยตัว เอง
 
17 สิงหาคม 2553 14:50 น. ตอบโดย : กระต่าย
กระต่าย ม.3/2    สวยมากอากาศดี  เพราะเคยไปมาเเล้วค่ะอขเเนะนำให้ไปดว้ยตัว เอง
 
17 สิงหาคม 2553 14:50 น. ตอบโดย : กระต่าย
กระต่าย ม.3/2    สวยมากอากาศดี  เพราะเคยไปมาเเล้วค่ะอขเเนะนำให้ไปดว้ยตัว เอง
 
17 สิงหาคม 2553 14:51 น. ตอบโดย : กระต่าย
กระต่าย ม.3/2    สวยมากอากาศดี  เพราะเคยไปมาเเล้วค่ะอขเเนะนำให้ไปดว้ยตัว เอง
 
17 สิงหาคม 2553 14:52 น. ตอบโดย : กระต่าย
ผมอยากไปเที่ยวจังเลยครับ
 
12 มกราคม 2554 19:08 น. ตอบโดย : pooh
เที่ยวชะอำ แวะพักที่รีสอร์ท เรือนสร้อยฟ้าสิค่ะ บรรยากาศดีมากเลย
 
11 เมษายน 2554 16:18 น. ตอบโดย : พรพรรณ
เที่ยวชะอำ แวะพักที่รีสอร์ท เรือนสร้อยฟ้า ก่อนสิค่ะ บรรยากาศดีมากๆ เลย T.032-470114  www.ruensoifa.com
 
11 เมษายน 2554 16:22 น. ตอบโดย : นุ่มนิ่ม
 
24 เมษายน 2554 17:42 น. ตอบโดย : ชนาภรณ์
อยากไปมั่นมาก
 
13 กรกฎาคม 2554 15:58 น. ตอบโดย : เยาวลักษณ์
อยากไปมั่นมาก
 
13 กรกฎาคม 2554 15:58 น. ตอบโดย : เยาวลักษณ์
อยากไปมั่นมาก
 
13 กรกฎาคม 2554 15:59 น. ตอบโดย : เยาวลักษณ์


จัยจร้า
 
30 สิงหาคม 2554 18:26 น. ตอบโดย : ผู้หวังดี
กำลังจะไปเที่ยวพอดีเลย อิ อิ ขอบคุณมากนะคะ
 
29 ตุลาคม 2554 11:02 น. ตอบโดย : ลลิดา
เที่ยว......ชะอำ
 
ข้อความ : 
ใส่ Link ที่เกี่ยวข้อง    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบาย Link    (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
รูปภาพ : 
  รูปแบบไฟล์ *.jpg, *.gif เท่านั้น จำกัดขนาดไม่เกิน 150 kb (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
คำอธิบายรูป  
  คำอธิบายรูป ไม่เกิน 255 ตัวอักษร (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
 
  *ยังไม่เป็นสมาชิก  
  >>เชิญสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้ที่นี่<<
จากคุณ :   
อีเมล์ :   
  *สำหรับสมาชิก (ใช้เฉพาะการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เท่านั้น)  
Username :   
Password :