search
   TourTookTee ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่แล้วค่ะ ท่านสามารถติดตาม TourTookTee.com รูปแบบใหม่ได้แล้วค่ะ  
ต่างประเทศ Asiaทัวร์ลาว มนต์เสน่ห์ลาวเหนือ 6 วัน 5 คืน NM-LN02

ทัวร์ลาว มนต์เสน่ห์ลาวเหนือ 6 วัน 5 คืน NM-LN02

รหัสโปรแกรมทัวร์

NM-LN02

รายละเอียด :

สะพานมิตรภาพ-พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว-อนุสาวรีย์ประตูชัย-นครเวียงจันทน์-องค์พระธาตุหลวง-วังเวียง-หลวงพระบางเมืองมรดกโลก-พระธาตุหมากโม-พิพิธภัณฑ์วัดวิชุนธ์-วัดพูสี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-ตลาดมืด-พระราชวังเก่าเจ้าศรีสว่างวงศ์-รูปหล่อทองเหลือง-หอพระบาง-ถ้ำติ่ง-บ้านสร้างไห-วัดเชียงทอง-หมู่บ้านซ้างค้อง

ราคา :

9900 บาท

วันที่เดินทาง

-
สอบถามและสั่งซื้อ
เมืองมรดกโลก มนต์เสน่ห์เมืองลาวเหนือ
เที่ยง วังเวียง เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลิน เมืองลาว
ท่องหลวงพระบาง เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมืองแห่ง ความบริสุทธิ์ของอากาศ ในอุณหภูมิที่เย็นสบาย และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คน
ร่วมทำบุญตักบาตรในตัวเมืองหลวงพระบาง เทีี่ยวอิ่มบุญ อิ่มใจ ด้วยกันนะคะ


gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallerydownload program
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3
  • วันที่ 4
  • วันที่ 5
  • วันที่ 6

กรุงเทพฯ - หนองคาย

18.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมออกเดินทาง สู่ จังหวัดหนองคาย 
(บริการอาหารว่างบนรถ) เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวียงจันทน์ - วังเวียง – ถ้ำจัง

06.00 น.

อรุณรุ่งยามเช้าริมฝั่งโขงหนองคาย ให้ท่านได้ปฎิบัติภาระกิจส่วน พร้อมต้อนรับท่านด้วยอาหารเช้า
แบบบุฟเฟ่ (มื้อที่1) หลังอาหารเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

08.00 น.

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ ต้อนรับท่านเข้าสู่ประเทศลาว เมืองดอกจำปา แผ่นดินล้านช้าง จากนั้น เข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตขณะอัญเชิญมาจากล้านนา มานานกว่า 200 ปี จากนั้นจึงถูกกองทัพสยามชิงกลับไป ออกเดินทางไปถ่ายรูป อนุสาวรีย์ประตูชัย (รันเวย์แนวตั้ง) สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ เป็นศิลปะซึ่งผสมผสานระหว่างลวดลายลาวและฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน จากนั้นนำท่านนมัสการองค์พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและงดงามที่สุดในโลก ถือเป็นปูชนียะสถานที่สำคัญของประชาชนลาว

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน( มื้อที่ 2 )ที่ภัตตาคารในเมืองเวียงจันทน์ 

12.30 น.

หลังจากนั้นนำท่านมุ่งสู่ทางเหนือ สู่เมืองวังเวียงที่ได้สมญานามว่ากุ้ยหลินเมืองลาวเดินทางไปชม ถ้ำจัง ถ้ำที่สวยงามที่สุดในเมืองวังเวียงภายในบริเวณถ้ำท่านจะสัมผัสได้ถึงอากาศที่เย็นฉ่ำเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกตาต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม หรือ ช้างเอราวัณ และ อีกมากมายสุดแต่จะจินตนาการ ชาววังเวียงเชื่อกันว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ หากใครทำสิ่งไม่ดีไม่งามภายในถ้ำจะเกิดอาการจังงัง มือเท้าหงิกงอเหมือนเป็นง่อย อันเป็นที่มาของชื่อถ้ำ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3 ) หลังจากนั้นเชิญชมเมืองวังเวียงยามค่ำตามอัธยาศัย

วังเวียง – หลวงพระบาง – พระธาตุหมากโม – วัดวิชุนธิ์ - ตลาดมืด

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

อำลาเมืองวังเวียง มุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามสองข้างทาง ของวังเวียง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่กิ่วกะจำ

15.00 น.

ถึงเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก นำท่านถึงหลวงพระบางนำท่านเข้าชมพระธาตุหมากโม และ พิพิธภัณฑ์วัดวิชุนธ์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมากว่า 400 ปี จากนั้นนำท่านขึ้นเขาพูสีชม วัดพูสี และ ทัศนียภาพยามอาทิตย์อัสดงอันงดงาม ของหนึ่งเมืองมรดกโลกในบรรยากาศสุดคลาสสิค หลังจากลงจากเขาพูสีพาท่านชมภาพแกะสลักที่ วัดใหม่สุวันนะพูมาราม ผลงานของ เพียตัน ช่างฝีมืออันดับหนึ่งประจำราชวงศ์ลาว ผู้แกะสลักบานประตูโรงเก็บราชรถของวัดเชียงทอง

เย็น

ได้เวลาเปิดทำการของ ตลาดมืด (ตลาดแม้ว) นำคณะเดินชมสินค้าที่ชนเผ่าม้งนำมาวางขาย ทั้งอาหาร และ ผลไม้แปลกๆ สุดทางของตลาดม้งจะเป็นภัตตาคาร ร่วมรับประทานข้าวแลง (มื้อที่6) ที่ห้องอาหารเมืองของหลวงพระบาง จากนั้นเข้าสู่ที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

ตักบาตรพระ 200 รูป - หลวงพระบางซิตี้ทัวร์

06.00 น.

นำท่านและคณะไป ตักบาตร ในตัวเมืองหลวงพระบางซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงพระบางโดยทุกๆเช้าจะมีพระสงฆ์ และ เณรจำนวนมากกว่า 200 รูปเดินรับบิณฑบาต เป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตา

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่7) จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเก่าเจ้าศรีสว่างวงศ์ (วังเก่าเจ้าชีวิต) นำท่านชมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นรูปวิถีชีวิตของชาวลาว รูปหล่อทองเหลือง เครื่องทรงของเจ้ามหาชีวิตองค์อื่น ๆ ซึ่งล้วนหล่อมาจากประเทศฝรั่งเศส และ ชมท้องพระโรงที่จัดเตรียมพระราชพิธีราชาภิเษก จากนั้นชม “หอพระบาง” เชิญสักการะพระพุทธรูปทองคำคู่บ้าน คู่เมืองลาวปางประทานอภัยทั้งสองหัตถ์หรือเรียกอีกชื่อว่าปางห้ามสมุทร จากนั้นลงเรือมุ่งสู่ ถ้ำติ่ง พบกับความสวยงาม และ ลึกลับของถ้ำในสมัยโบราณชาวลาวใช้เป็นสถานที่สักการะ ผีฟ้า เทวดา ผาติ่ง จนถึงสมัยพระเจ้าโพธิสารราช ได้ใช้ถ้ำติ่งเป็นพุทธสถาน นำท่านล่องเรือกลับ บ้านสร้างไห หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องการผลิตเหล้าข้าวเหนียว ชมการสาธิตการต้มเหล้าของชาวบ้าน และ เลือกซื้อของที่ระลึกอื่นๆ ได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร(มื้อที่8) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปที่ วัดเชียงทอง ที่ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงพระบาง ในบริเวณวัดมี โรงเก็บราชรถ ที่มีลวดลายสลักไม้ปิดทองวิจิตรสวยงามยิ่งนักเปรียบได้กับอัญมณีทางด้านสถาปัตยกรรม สร้างสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา กลางหลังคาจะมีช่อฟ้าอยู่ถึง 17 ยอด เพื่อเป็นการบอกว่าวัดนี้กษัตริย์เป็นผู้สร้าง ในเมืองหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซ้างค้อง นำชมการท่อผ้าไหมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและชมวิธีการทำกระดาษสา พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองตามอัธยาศัยจนสมควรแก่เวลาเดินทางกลับหลวงพระบาง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 9) พร้อมพิธีบายสีสู่ขวัญ และชมโชว์การแสดงพื้นเมือง
หลังจากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

หลวงพระบาง – หนองคาย

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 10)หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับเวียงจันทน์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน( มื้อที่ 11 ) ที่วังเวียง

15.00 น.

ถึงเมืองเวียงจันทน์นำท่านไปด่านตรวจคนเข้าเมืองเมือง ช้อปปิ้งที่ ร้านค้าปลอดภาษี ของลาวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า เช่น สุรา บุหรี่ ไวน์ และน้ำหอม เป็นต้น จากนั้น เดินทางกลับจังหวัดหนองคาย

19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง (มื้อที่ 12 )

20.00 น.

อำลาเมืองลาว ผ่าน แม่น้ำโขงออกเดินทางจากหนองคายเพื่อกลับสู่กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ

05.00 น.

ถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืม
โปรแกรมทัวร์ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการและเงื่อนไข

 

อัตราค่าบริการรวม
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  (ห้องละ 2 ท่าน)
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  บาทต่อท่าน
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า  (ใช้สำหรับผ่านแดน)

 

การจองทัวร์
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeการจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000  บาท

 

กรณียกเลิกการเดินทาง
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeยกเลิกทัวร์หลังจากการสมบูรณ์แล้ว  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 1,000  บาท
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeยกเลิกทัวร์ภายใน  30  วันก่อนการเดินทาง  บริษัทจะริบค่ามัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeยกเลิกทัวร์ภายใน  15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 50 % จากราคาทัวร์
    bullet-ttt.jpg picture by tourtookteeยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฎิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ไม่มีการคืนเงินให้ทั้งหมด
 
การชำระเงิน 

bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี บริษัท เนเจอร์ไมล์ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนน นวมินทร์ ประเภทออมทรัพย์
     บัญชีเลขที่ 077-2 48523-5
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา หัวหมาก ประเภทออมทรัพย์ 
     บัญชีเลขที่ 180 590 485 9 
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee บัญชี นายเอกสยาม ชัยศร ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถ.สุขาภิบาล1 บางกะปิ ประเภทออม
     ทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-92928-5
 
     พร้อมแฟ็กซ์ สลิป ใบโอนเงิน Fax: 0-2733-5829

Link ที่เกี่ยวข้อง
 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee  ทัวร์ลาว - เที่ยวเวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน - NM-LN04 
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์วันเดียวก็เที่ยวได้ NM-L01
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee  ทัวร์ลาว-เชียงของ - สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน NM-LN 06
bullet-ttt.jpg picture by tourtooktee  ทัวร์ลาว มนต์เสน่ห์ลาวเหนือ 6 วัน 5 คืน NM-LN02
Keyword ที่ใช้ในการค้นหา : บริษัททัวร์,เที่ยวต่างประเทศ,ทัวร์ลาว,ลาว ทัวร์,ทัวร์เวียงวันทน์,ทัวร์หลวงพระบาง,ที่พักลาว,เที่ยวลาวที่ไหนดี,แพ็คเก็จลาว,เที่ยวหลวงพระบาง,เวียงจันทน์,ลาว
สอบถามและสั่งซื้อ