แพ็คเกจทัวร์อุทยานโดโลไมท์-เซาท์ทีโรล- วังแฮร์เรนคิมซี – ล่องเรือโคนิคซี วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคิทซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์ กิจกรรมท่องเที่ยวอุทยานโดโลไมท์-เซาท์ทีโรล- วังแฮร์เรนคิมซี – ล่องเรือโคนิคซี วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคิทซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์ แพ็คเกจทัวร์อุทยานโดโลไมท์-เซาท์ทีโรล- วังแฮร์เรนคิมซี – ล่องเรือโคนิคซี วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคิทซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์ราคาถูก ข้อมูลทัวร์อุทยานโดโลไมท์-เซาท์ทีโรล- วังแฮร์เรนคิมซี – ล่องเรือโคนิคซี วาเคาท์ วาเล่ย์ - ภูเขาหิมะคิทซ์ชไตน์ฮอร์น - ฮัลล์สตัทท์ที่น่าสนใจ