แพ็คเกจทัวร์ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้าฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัว กิจกรรมท่องเที่ยวไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้าฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัว แพ็คเกจทัวร์ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้าฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัวราคาถูก ข้อมูลทัวร์ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้าฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัวที่น่าสนใจ