แพ็คเกจทัวร์ไคร้สท์เชิร์ช,ควีนส์ทาวน์,ทะเลสาบเทคาโป,วานาก้า,ฟ๊อกกลาเซียร์,รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์,ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า กิจกรรมท่องเที่ยวไคร้สท์เชิร์ช,ควีนส์ทาวน์,ทะเลสาบเทคาโป,วานาก้า,ฟ๊อกกลาเซียร์,รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์,ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า แพ็คเกจทัวร์ไคร้สท์เชิร์ช,ควีนส์ทาวน์,ทะเลสาบเทคาโป,วานาก้า,ฟ๊อกกลาเซียร์,รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์,ชมปลาวาฬที่ไคคูร่าราคาถูก ข้อมูลทัวร์ไคร้สท์เชิร์ช,ควีนส์ทาวน์,ทะเลสาบเทคาโป,วานาก้า,ฟ๊อกกลาเซียร์,รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์,ชมปลาวาฬที่ไคคูร่าที่น่าสนใจ