กล้องวัดมุม,กล้องระดับ, กล้องสำรวจ, ,มือหนึ่ง,มือสอง