ททท. และ TAKE A BREAK ชวนร่วมใน Photo Fashion Contest 2018